koronavirus

Kreirana informativna stranica za migrante u BiH o koronavirusu

Na Facebooku je kreirana informativna stranica za migrante koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine a koja sadržava informacije o prevenciji i zaštiti od koronavirusa, održavanju higijene, te kome i kako se obratiti za ljekarsku pomoć. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) je ranije pisala da migranti koji se trenutno nalaze u Tuzli