Resursni centar

Metodologija za medijsku obuku

Senzibilizirano izvještavanje o mješovitim migracijama

Metodologija je razvijena s ciljem izrade priručnika koji se može koristiti za obuke o senzibiliziranom izvještavanju o mješovitim migracijama za novinare i portparole javnih institucija. Cilj obuke je osigurati da novinari, reporteri, urednici, kao i glasnogovornici, koriste adekvatne i osjetljive formulacije, fokusiraju se na ljudska prava i osiguraju da javnost dobije fer i potpune informacije, kada se govori o migracijama i osobama u pokretu.
Dokument je dostupan za preuzimanje na engleskom jeziku.